logo FRAM System s.r.o. certifikát

CENÍK KOMPONENT A SLUŽEB InvestDokument v 4.02.05

Invest Dokument v. 4.02.05

Produkt Cena
InvestDokument - Bundle 1 98 500,- Kč
licence InvestDokument 4.02.05 pro 1 server
1 licence TreeINFO 6.5 - počítají se současně připojení klienti
MS SQL XE
Instalace u zákazníka
Školení max. 3 uživatelé

 

InvestDokument - Bundle 5 168 000,- Kč
licence InvestDokument 4.02.05 pro 1 server
5 licencí TreeINFO 6.5 - počítají se současně připojení klienti
MS SQL XE
Instalace u zákazníka
Školení max. 6 uživatelé

 

InvestDokument - Not Bundle 72 000,- Kč
licence InvestDokument 4.02.05 pro 1 server
Instalace u zákazníka
Školení max. 3 uživatelé

 

Upgrade

InvestDokument 4.02.05 - server
-upgrade z nižší verze

4 960,- Kč
TreeINFO 6.5 - 1 klient
-upgrade z nižší verze
5 900,- Kč

Služby spojené s InvestDokument

Doba trvání Cena Poznámka
1. Uživatelské školení 3 hodiny 5 500,- Kč max. 3 uživatelé
Obsah:
Objasnění základů práce s TreeINFO
Struktura a princip ukládání dat v aplikaci InvestDokument
Vyhledávání dokumentů
Import jednotlivých dokumentů
Dávkový import a export dokumentů
Zálohování systému

 

2. Administrátorské školení 1den 8 300,- Kč 1 uživatel
Obsah:
Stejné jako Uživatelské školení
Instalace
Odinstalace
Obnovení systému

 

3. Naplnění dat do InvestDokument
(cena za službu se skládá z paušální sazby a ceny dle celkového počtu dokumentů)
-paušální sazba 1 500,- Kč
-cena za dokument bez seznamu dokumentů 75,- Kč
-cena za dokument se seznamem dokumentů 25,- Kč

 

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.