logo FRAM System s.r.o. certifikát

Katalog  referenčních jednotek

Aplikace slouží pro stanovení cen za jednotlivé referenční jednotky železničních staveb na základě analýzy cen předchozích investičních akcí a jejich transformací na příslušnou cenovou úroveň pomocí inflačních řad.

Aplikace umožňuje:

a) Vytvářet a udržovat databázi všech stavebních objektů aktuálně připravovaných a realizovaných staveb včetně referenčních jednotek.

b) Údržbu katalogu referenčních jednotek včetně kalkulace cen

c) Analýzu cen staveních objektů