logo FRAM System s.r.o. certifikát

IS Pozemky

Dle požadavků zadavatele plní IS pozemky následující funkce:

 

a)     Eviduje všechny potřebné informace o pozemcích ve správě SŽDC s.o.

b)     Přejímá a prezentuje data o pozemcích nakupovaná SŽDC s.o. od ČÚZK

c)     Poskytuje data do systému SAP a umožňuje kontrolu souladu dat v obou systémech

d)     Přejímá a prezentuje data o věcných břemenech nakupovaná SŽDC s.o. od ČÚZK

e)     Přejímá a skladuje grafická data o grafických nakupovaná SŽDC s.o. od ČÚZK

f)      Eviduje geometrické plány

g)     Poskytuje data pro informační systém ISPD

Přístup k informacím je omezen na základě přístupových práv.

 

Požadovaná funkcionalita je rozdělena do čtyř modulů:

a)     Modul evidence pozemků

b)     Modul data z katastru

c)     Modul geometrické plány

d)     Modul správa uživatelů