logo FRAM System s.r.o. certifikát

IS Stavby

Aplikace pro vytvoření souhrnného stanoviska pro stavby v ochranném pásmu dráhy (OPD), automatizuje proces vytvoření souhrnného stanoviska pro stavby v OPD. Zajišťuje archivaci všech podkladů potřebných k vyjádření včetně stanovisek vyjadřovatelů. Systém má integrován nástroj pro workflow.

IS Stavby