logo FRAM System s.r.o. certifikát

ISIC

Informační systém ISIC byl vyvinut ve spolupráci s firmou FRAM Consult a.s. a byl využit při výstavbě I., II., III. A IV Tranzitního železničního koridoru v ČR, pří řízení stavby Metra - trasa 4 C, při řízení investičních akcí PVS a.s. Praha a také při rekonstrukci Národního muzea.

Účel aplikace

Informační systém ISIC byl vytvořen, aby plnil následující funkce:

Vazby ve struktuře dat

Základním prvkem IS je Stavba – investiční akce, Stavba je dále členěna na stavební objekty a provozní soubory. Systém umožňuje evidovat a archivovat doklady, dokumenty a fotodokumentaci k jednotlivým investičním akcím včetně identifikace dotčeného objektu. Dále systém obsahuje propracované nástroje na evidenci smluvního vztahu. Tzn. vazeb mezi Smlouvou – dodatky – fakturací – platbou – finančními zdroji.

Schéma vazeb základních informací