logo FRAM System s.r.o. certifikát

Informační systém provozuschopnosti dráhy

IS slouží ke správě a údržbě libovolné digitální dokumentace, na jejíž výsledné podobě se podílí více zodpovědných pracovníků nebo subjektů a jejich dílo je rozděleno ve „výkresech“ dle přesně definovaného datového modelu. Součástí IS jsou i aplikace pro rozdělení importované dokumentace dle zájmových úseků a aplikace pro kontrolu definovaného modelu.

V oblasti železniční infrastruktury na SŽDC s.o. je ISPD v.1 užíváno pro aktualizaci mapových podkladů vzniklých z DJŽM rozdělením dle traťových a definičních úseků, importovaných do ISPD v.1 a zde spravovaných jednotlivými správami (správa tratí, správa mostů a tunelů atd.) dle přidělených práv. K celkové situaci, která zobrazuje reálný stav na trati, pak mohou přistupovat všichni oprávnění pracovníci na intranetu SŽDC i internetu.

Informační systém provozuschopnosti dráhy v.2

Nová verze ISPD obsahuje nové moduly zaměřené na podporu údržby železniční infrastruktury. Nový Modul Svršek umožňuje import dat z pasportu železničního svršku. Modul Integrace zajišťuje propojení do informačních systémů infrastruktury centrálních databází např. do ISPP (IS přejezdů a přechodů), Mostního evidenčního systému, IS Překážky prostorové průchodnosti trati, SAP RE - budov a pozemků a IS Pozemky. ISPD v.2 umožňuje vytvořit interaktivní schéma vykreslením v souladu s aktuálními informacemi v databázích všech připojených informačních systémů.

ISPD