logo FRAM System s.r.o. certifikát

Informační systém pasportu přejezdů a přechodů

Informační systém pasportu železničních přejezdů a přechodů slouží ke kompletní správě dat o železničních přejezdech a přechodech. Pracuje jak s vlastními daty na kartách základních údajů, rozhledových poměrů, komunikace a podobně, tak i s daty přebíranými z jiných IS na kartách konstrukce, svršek atd.

Jeho hlavními přednostmi jsou: Návrhář sestav, kterým si uživatelé mohou tvořit vlastní výstupní sestavy s jimi vybranými položkami, tyto sestavy dále filtrovat a exportovat, modul pro výpočet rozhledových poměrů s generováním grafických schémat evidenčních listů, modul pro správu a tisk fotodokumentace a další.

IS Přejezdy