logo FRAM System s.r.o. certifikát

Řešení

Naše firma nabízí širokou škálu intranetových a internetových řešení z oblastí správy digitální dokumentace, ekonomických informačních systémů, www stránek, e-shopů, redakčních systémů.

Uvádíme výběr našich řešení, klikněte na název pro další informace:

InvestDokument
Software pro bezpečnou archivaci projektové digitální dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby, umožňující předávání digitální dokumentace od zhotovitele k investorovi nebo od zadavatele ke zhotoviteli v jednoznačně definované struktuře.

Zkoušky a OOPP
Aplikace pro evidenci odborné způsobilosti zaměstnanců, evidenci poskytnutých předpisů a evidenci poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP).

Informační systém provozuschopnosti dráhy (ISPD)
IS slouží ke správě a údržbě libovolné digitální dokumentace, na jejíž výsledné podobě se podílí více zodpovědných pracovníků nebo subjektů a jejich dílo je rozděleno ve „výkresech“ dle přesně definovaného datového modelu. Součástí IS jsou i aplikace pro rozdělení importované dokumentace dle zájmových úseků a aplikace pro kontrolu definovaného modelu.

Informační systém pasportu přejezdů a přechodů (ISPP)
Informační systém pasportu železničních přejezdů a přechodů slouží kekompletní správě dat o železničních přejezdech a přechodech. Pracujejak s vlastními daty na kartách základních údajů, rozhledových poměrů,komunikace a podobně tak i s daty přebíranými z jiných IS na kartáchkonstrukce, svršek atd.

ISIC
Strukturované uložení a správa dat ze smluvních, daňových a ostatních dokladů a dokumentů, které souvisí s náklady stavby, kompletní evidence a archivace dokumentů, dokladů a fotodokumentace souvisejících s investiční akcí.

IS Pozemky
Eviduje všechny potřebné informace o pozemcích ve správě SŽDC s.o.

Katalog  referenčních jednotek
Aplikace slouží pro stanovení cen za jednotlivé referenční jednotky železničních staveb na základě analýzy cen předchozích investičních akcí a jejich transformací na příslušnou cenovou úroveň pomocí inflačních řad.

IS Stavby
Aplikace pro vytvoření souhrnného stanoviska pro stavby v ochranném pásmu dráhy (OPD), automatizuje proces vytvoření souhrnného stanoviska pro stavby v OPD. Zajišťuje archivaci všech podkladů potřebných k vyjádření včetně stanovisek vyjadřovatelů. Systém má integrován nástroj pro workflow.