logo FRAM System s.r.o. certifikát

InvestDokument

Archivace digitální dokumentace

Aplikace InvestDokument je vytvořena tak, aby zajistila přehledné a bezpečné uložení digitální dokumentace z investičních akcí v železniční infrastruktuře a umožňuje systematicky archivovat veškerou digitální dokumentaci od zadávacích podmínek stavby až po její dokumentaci skutečného provedení. Celé řešení je postaveno tak, aby investor nebo zhotovitel investiční akce mohl celý systém postupně rozvíjet až na úroveň komplexního systému pro správu digitální dokumentace ve firmě.

 

Popis řešení

Řešení je implementováno v produktu TreeINFO, který poskytuje standardní funkce pro správu dokumentů a slouží k organizaci a správě veškerých zákaznických informací a dokumentů.

V systému se archivuje kompletní dokumentace z jednotlivých fází investiční výstavby. Aplikace je vybavena nástroji pro automatizovanou tvorbu struktury dokumentace.

Systém obsahuje modul pro dávkový přenos dat. Tímto je zajištěno bezproblémové předání dokumentace od zhotovitele k investorovi nebo od zadavatele ke zhotoviteli.

 

InvestDokument - Intranet

Aplikace je nadstavbovýcm řešením k aplikaci InvestDokument a umožňuje zpřístupnění dokumentace uložené v archivu aplikace InvestDokument v rámci lokální sítě, intranetu nebo i internetu neomezenému počtu klientů prostřednictvím internetového prohlížeče.

InvestDokument