logo FRAM System s.r.o. certifikát

FRAM System s.r.o.

Společnost FRAM System s.r.o. působí na trhu informačních technologií od roku 1998 a od svého založení se zaměřila především na tvorbu informačních systémů pro oblast investiční výstavby.

V současné době již nabízíme několik ucelených a v praxi ověřených informačních systémů zabezpečujících archivaci a správu digitální dokumentace z investiční výstavby, finanční sledování nákladů stavby i sledování harmonogramu plnění subdodavatelů v průběhu realizace stavby.

 

Systém managementu kvality dle ISO 9001

Dne 29.5.2008 získala naše společnost certifikát shody systému managementu jakosti s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2001.  Dne 27.5.2020 byla provedena recertifikace dle nové normy ČSN EN ISO 9001:2016.

Zde ke stažení: Politika kvality
Certifikát ISO 9001

Aktuálně:

Dne 27.5.2017 v naší společnosti úspěšně proběhl recertifikační audit systému managementu jakosti ČSN EN ISO 9001:2016.

16.6.2017

Dne 27.5.2014 v naší společnosti úspěšně proběhl recertifikační audit systému managementu jakosti ČSN EN ISO 9001:2009.

27.5.2014

V naší nabídce máme novou aplikaci "Zkoušky, předpisy a OOPP" umožňující vedení evidence zkoušek, školení, předpisů a osobních ochranných pracovních prostředků.
Další informace.

14.3.2011